Dobrodosli

TwinCut
TwinCut koncept, pruža, u odnosu na uporabu klasičnih frezera, novu kvalitetu i prednosti:

22987 - TwinCut držač inserata (svi se inserti rabe u kombinaciji s držačem)


13793 - TwinCut izbacivač inserata